İçeriğe Git.

Yusuf YILMAN Software Developer

( C# – .NET – SQL – VB.NET – JAVA – JSF – PHP – XML – CSS – SEO – HTML )

Arşiv

Etiket: .Net

C# ile Consol yada Form uygulamalarında kullanıcının mac adresini bulabileceğiniz ve kullanabileceğiniz bir kod bloğu.

İlk olarak. Projemizin referanslarına System.Management ‘ i ekliyoruz.

Gelelim Kod tarafına,

...
using System.Management;
...

private void Form1_Load_1(object sender, EventArgs e)
{
   texbox1.Text = "Mac : " + MAC();
}
 Okumaya Devam Et...

Asp.Net’ te database olarak bir Excel dosyasından faydalanarak veri çekmek için aşağıdaki kodlamalar işinizi görecektir. Öncelikle sayfamıza bir Buton ve birde GridView ekliyoruz. Daha sonra Butonun Click olayına aşağıdaki kodları yazıyoruz..

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

string conExcel = “Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;” +

“Data Source=C:\\Test.xls;” +

“Extended Properties= Excel 8.0”;

string cmd = “Select * from [Liste$]”;

OleDbDataAdapter adp = new OleDbDataAdapter(cmd, conExcel);

DataSet ds = new DataSet();

adp.Fill(ds, “USERS”);

GridView1.DataSource = ds;

GridView1.DataBind();

}

Burada GridView’e yazdırdık çektiğimiz verileri fakat DataSet’ e aktardığımız verileri daha farklıda kullanabiliriz. Bu size kalmış artık.

<%# %> ifadesi veri bağlanması sırasında kullanılır. Bu ifade sayfanın ya da kontrolün DataBind metodu çağrıldığında işletilir.

<%= %> ifadesi ise bir değişken bir işlem sonucunda ortaya çıkan sonuç vb verilerin gösterilmesi sırasında kullanılır.

Bu gün lazım oldu bu eval ile if sorgusu. Biraz değişik bir şekilde bir sonuç elde etmeye çalıştığım için biraz araştırma yaptım nette. Gerçi pek faydalı birşey yoktu. Eval’ in kullanım şekilleri veya if – else kullanım şekilleri vardı hep. Benim istediğim .aspx uzantılı sayfada if sorgusu yapmaktı. Buda aslında çokta zor karmaşık değilmiş. Benim kullanmak istediğim şekilde olmadı ama daha basite indirgeyerek sorunumu çözdüm.

<a href=”sil.aspx?UrunID=<%#Eval(“UrunID”)%>”>

<% # Eval(“UName”) == “AdminID” ? ” SİL ” : “” %>

</a>

Yukarıda ki örnekte Eval ile aldığımız UName değeri Admin (Yönetici) ise SİL linki oluşuyor.  Eğer giriş yapan kullanıcı Admin değilse SİL linki oluşmuyor… Okumaya Devam Et…

Asp.Net Ajax Nedir ?
Asp.net Microsoftun sunucu taraflı web yazılım geliştirme teknolojisi olarak 2002 yılından bugüne kadar bir çok yazılımcının tercihi oldu.Ajax yani Asenkron Javascript ve XML Teknolojisi ile internet dünyasını çok yeni bir boyuta taşıyan bir alt yapı teknolojisi olarak 2006 yılında hayatımıza girdi.Ajax bize detaylı olarak javascript kodlamasını bilmesekte faklı istemcilerde sorunsuzca çalışacak ortak bir istemci kütüphanesi sağlar.İşte tam bu noktada bu iki önemli teknoloji olan Asp.Net ve Ajax birleşti ve ortaya Asp.Net Ajax ortaya çıktı.Asp.Net uygulamaları geliştirirken kullanabileceğimiz Microsoft tarafından geliştirilmiş Ajax kütüphanesi.

Ne olduğunun hayalini kurmak sanıyorum en güzel örnekle anlatılır.Hotmailin yeni versiyonunu kullanırsanız(mail.live.com) veya Microsoft virtual earth yazılımını denerseniz Asp.Net Ajax ile nasıl muhteşem web uygulamarı yapabileceğinizi Gözlemlemiş olursunuz.İnternet dünyası artık yeni bir boyuta taşınıyor.Böylelikle web 2.0.

Okumaya Devam Et…

XmlReader programlarınızın XML okumasını sağlar. Çeşitli metod ve propertylere sahiptir. Bunlara bir göz atacak olursak :

Metodlar:

Read: XML dökümanı üzerindeki sıradaki element’i okumamızı sağlar.

Skip: Readerın üzerinde bulunduğu element’in sıradaki child elementini’unu okumadan geçmemizi sağlar.

MoveToNextAttribute: Reader’ı üzerinde bulunduğu child elementin üzerinde bulunan attribute’ten bir sonraki attribute konumlanmasına sağlar
Okumaya Devam Et…

ASP.NET’in en güzel yanlarından biri güçlü yapılandırma sistemidir. Bu yapılandırma sistemi XML tabanlı dosyalar kullanır ve “web.config” adlı dosyada saklanır. Bir ASP.NET uygulamasına herhangi bir web.config dosyası eklenmediğinde varsayılan olarak, sistem klasorleri altındaki, Microsoft Framework ile gelen machine.config dosyasından yapılandırmayı kalıtımla alır. Lakin bu hiçbir zaman yeterli değildir. Zaten Visual Studio.NET’de Visual Web 2005 de temel yapılandırmalara sahip birer Web.config dosyası oluşturulmuştur.

Web uygulamaları internet tabanlı olduğundan tüm internet kullanıcılarına açıktır, fakat bu tüm kullanıcıların bir sitedeki tüm bölümlere erişme hakkına sahip olduğunu göstermez. ASP.NET, içerisinde bulunan “Forms Authentication (Form Kimlik Denetimi)”ın güçlü özellikleri ile daha az kod ve çaba ile karmaşık kimlik denetimini kurmada kolaylık sağlamaktadır. Okumaya Devam Et…

asp.net

ASP.NET

ASP.NET NEDİR?

Asp.net Microsoft tarafından tasarlanan web uygulama dilidir.   Programcılar asp.net kullanarak dinamik web siteleri, web uygulamaları ve XML web servisleri geliştirebilirler.

Asp.net .Net platformunun bir parçasıdır ve asp nin devamı olarak nitelendirilmektedir.

Asp.net Common Language Runtime üzerine inşa edilmiştir, bu demektirki programcılar herhangi bir Microsoft .NET  dilini kullanarak asp.net kodu üretebilirler.

Asp ‘den farklı bir ortamda yazılan kodların IIS ile entegre çalışan .NET Framework bu çalışma ortamının en büyük faydası  uyumluluk ve dayanıklılıktır. Yani Asp.NET ile yazılan kodlar IIS ile sorunsuz çalışacaktır ve ileriye dönük bakıldığında IIS nin yeni  sürümlerindede sorun yaşanmayacaktır. Okumaya Devam Et…

Merhaba DÜNYA !

Kaçıncı merhaba dünya bu hatırlamıyorum valla.

Bloğu yeniden açtık arkası gelir diye umuyorum.