İçeriğe Git.

Yusuf YILMAN Software Developer

( C# – .NET – SQL – VB.NET – JAVA – JSF – PHP – XML – CSS – SEO – HTML )

Arşiv

Kategori: .NET

C# ile Consol yada Form uygulamalarında kullanıcının mac adresini bulabileceğiniz ve kullanabileceğiniz bir kod bloğu.

İlk olarak. Projemizin referanslarına System.Management ‘ i ekliyoruz.

Gelelim Kod tarafına,

...
using System.Management;
...

private void Form1_Load_1(object sender, EventArgs e)
{
   texbox1.Text = "Mac : " + MAC();
}
 Okumaya Devam Et...

Asp.Net (C#) kullanarak Merkez Bankasından Döviz kurlarını çeken bir program yapalım. C# ta xml veriyi çekmek gerçekten çok kolay yalnızca 3 satırlık bir kod işimizi görecektir. Öncelikle Web Formumuza bir adet grdDoviz isimli GridView ekleyelim. Daha sonra sayfamızın cs ‘ine gidip aşağıdaki kodları yazalım.

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
string xmlDosya =”http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml”
DataSet xmlVeri = XmlVerileriGetir(xmlDosya);

grdDoviz.DataSource=xmlVeri;
grdDoviz.DataBind();
} Okumaya Devam Et…

Android uygulamalar genellikle Java ile geliştirilmiş. Fakat C# ile de Android uygulama geliştirmek mümkün. Bunu nasıl yapacağımıza bir bakalım. Öncelikle kurmamız gereken bir kaç program var.

İlk olarak JDK (Java Development Kit) kurmamız gerekiyor.
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Ardından Android SDK (Android Software Development Kit) kurmamız gerekiyor.
http://developer.android.com/sdk/index.html Okumaya Devam Et…

Crystall Report için gerekli olan dll dosyalarına aşağıdaki yolları izleyerek ulaşabilirsiniz.

Sadece Crystall Report için değil (C:\Windows\assembly\GAC_MSIL ) klasörü altında sistemimizde kurulu olan tüm kütüphaneleri görebiliriz. Fakat bunları bir türlü kopyalamayı başaramayız. Bunu yapmak için bir zaman aşağıdaki gibi bir kaynak bulmuştum. Paylaşmak istedim.Fakat kaynak İngilizceydi ben uyguladığım adımları çat pat anlattım işte.

İşin püf noktası Windows arabiriminden GAC bir DLL alamazsınız. Bu yüzden DOS konsolundan bunu yapmak gerekir. İşte bunu yapmak için gerekli prosedür:

Öncelikle Başlat/Çalıştır ‘a cmd yazıp yeni bir komut penceresi açın ve GAC_MSIL  klasörüne girin (c:\Windows\assembly\GAC_MSIL)

GAC_MSIL

GAC_MSIL

Okumaya Devam Et…

Neredeyse for ve foreach döngülerini kullanmayan yoktur. Kim ne derse desin programlamanın temellerinden bu döngüler. Nasıl if-else her derde deva oluyorsa aynı şekilde bu for-foreach döndüleride bir çok derde deva programlamada. Özellikle birşeyler saydırmak istediğimizde bir dizi içerisinde, bir tablo içerisindeki verilerde işimiz varsa tam bize göre.

Şimdi For Döndüsü ile bir DropDownList kontrolüne veri ekleyelim : 0 dan 10 a kadar olan sayıları ddlSayilar isimli kontrole ekliyoruz.

For ( int i=0; i<10; i++)
{
ddlSayilar.Items.Add(i.ToString())
}

For döngüsü ile 0 dan 10 a kadar olan sayıları ekledik. Bu eklediğimiz sayılardan 5. olan sayıyı yani 4 ü  foreac döngüsü ile label’ a yazdıralım:

Foreach (ListItem sayi in ddlSayilar.Items)
{
if (sayi.Value.ToString()==”4″)
{
lblSayıGoster.Text = sayi.Value.ToString();
}
}

 

 

GridView deki verileri Excel’ e aktarma işlemi herkese lazım oluyordur sanırım.

Aslinda grid den excel’e veri aktarma oldukça kolay bir istir.

Öncelikle Grid’imizin bulunduğu sayfaya bir buton ekliyoruz. Bu arada gridimizin ID’ si (GridViewTest) olsun.

 <asp:Button ID=”btnAktar” runat=”server” OnClick=”btnAktar_Click”>
Excele Aktar
</asp:Button>

Şimdide Click olayına eklememiz gereken kodlara bakalım. Okumaya Devam Et…

Uygulamalarımızda upload işlemleri gerçekleştirirken upload limitlerinden kaynaklanan problemler yaşabiliyoruz. Bu problemleri web.config içine tanımlayacağını bazı değerler ile çözebiliriz.

<httpRuntime

executionTimeout=”1200″

maxRequestLength=”102400″

useFullyQualifiedRedirectUrl=”false”

minFreeThreads=”8″

minLocalRequestFreeThreads=”4″

appRequestQueueLimit=”100″

/>

web.config dosyasına yerleştirdiğinizde maxRequestLength olarak 102400 olarak belirlediğimiz değere karşılık olarak 100 mb boyutunda dosyaya kadar upload işlemi gerçekleştirilir.

Maximum request length exceeded hatasının kaynağı olarak da problemi çözebilirsiniz. Default olarak gelen 4 mb‘lık limite de bağlı kalmadan uygulamalarınızı geliştirebilirsiniz.

Asp.Net’ te database olarak bir Excel dosyasından faydalanarak veri çekmek için aşağıdaki kodlamalar işinizi görecektir. Öncelikle sayfamıza bir Buton ve birde GridView ekliyoruz. Daha sonra Butonun Click olayına aşağıdaki kodları yazıyoruz..

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

string conExcel = “Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;” +

“Data Source=C:\\Test.xls;” +

“Extended Properties= Excel 8.0”;

string cmd = “Select * from [Liste$]”;

OleDbDataAdapter adp = new OleDbDataAdapter(cmd, conExcel);

DataSet ds = new DataSet();

adp.Fill(ds, “USERS”);

GridView1.DataSource = ds;

GridView1.DataBind();

}

Burada GridView’e yazdırdık çektiğimiz verileri fakat DataSet’ e aktardığımız verileri daha farklıda kullanabiliriz. Bu size kalmış artık.

<%# %> ifadesi veri bağlanması sırasında kullanılır. Bu ifade sayfanın ya da kontrolün DataBind metodu çağrıldığında işletilir.

<%= %> ifadesi ise bir değişken bir işlem sonucunda ortaya çıkan sonuç vb verilerin gösterilmesi sırasında kullanılır.

Bu gün lazım oldu bu eval ile if sorgusu. Biraz değişik bir şekilde bir sonuç elde etmeye çalıştığım için biraz araştırma yaptım nette. Gerçi pek faydalı birşey yoktu. Eval’ in kullanım şekilleri veya if – else kullanım şekilleri vardı hep. Benim istediğim .aspx uzantılı sayfada if sorgusu yapmaktı. Buda aslında çokta zor karmaşık değilmiş. Benim kullanmak istediğim şekilde olmadı ama daha basite indirgeyerek sorunumu çözdüm.

<a href=”sil.aspx?UrunID=<%#Eval(“UrunID”)%>”>

<% # Eval(“UName”) == “AdminID” ? ” SİL ” : “” %>

</a>

Yukarıda ki örnekte Eval ile aldığımız UName değeri Admin (Yönetici) ise SİL linki oluşuyor.  Eğer giriş yapan kullanıcı Admin değilse SİL linki oluşmuyor… Okumaya Devam Et…