İçeriğe Git.

Yusuf YILMAN Software Developer

( C# – .NET – SQL – VB.NET – JAVA – JSF – PHP – XML – CSS – SEO – HTML )

Arşiv

Kategori: SQL – SQL Server

Asp.Net’ te database olarak bir Excel dosyasından faydalanarak veri çekmek için aşağıdaki kodlamalar işinizi görecektir. Öncelikle sayfamıza bir Buton ve birde GridView ekliyoruz. Daha sonra Butonun Click olayına aşağıdaki kodları yazıyoruz..

protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

string conExcel = “Provider=Microsoft.Jet.OleDB.4.0;” +

“Data Source=C:\\Test.xls;” +

“Extended Properties= Excel 8.0”;

string cmd = “Select * from [Liste$]”;

OleDbDataAdapter adp = new OleDbDataAdapter(cmd, conExcel);

DataSet ds = new DataSet();

adp.Fill(ds, “USERS”);

GridView1.DataSource = ds;

GridView1.DataBind();

}

Burada GridView’e yazdırdık çektiğimiz verileri fakat DataSet’ e aktardığımız verileri daha farklıda kullanabiliriz. Bu size kalmış artık.

Windows sunucularda, ASP ve ASP.net uygulamalarınızın güvenlik, bağlantı gibi ayarlarını düzenlemek ve sitenizin genel ayarlarını yapmak için, web.config dosyasını kullanabilirsiniz.
Sitenizde web.config dosyasının bulunup bulunmadığını öğrenmek için panelinizdeki File Manager programıyla sitenizin httpdocs klasörüne gidin ve burada web.config dosyasını bulun. Yada FTP proframıyla httpdocs klasörüne girin oradaki web.config dosyası görebiliyorsanız sisteminizde web.config dosyası mevcuttur.
Eğer bu klasörün içinde bir web.config dosyası yoksa, aşağıdaki adımları takip ederek bu dosyayı oluşturabilirsiniz. Okumaya Devam Et…

Windows bir sunucuda WordPress kullanıyorsanız, ve Kalıcı Bağlantılarda sorun yaşıyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek URL rewriting (Pretty Permalinks) özelliğini kullanabilirsiniz. Bu Özellikler Kalıcı Bağlantılardaki index.php yazısını silerek SEO özelliğinden tam faydalanabilirsiniz.. Ve sitenizdeki bir çok sorunda otomatik olarak ortadan kalkar.

Windows sunucuya sahip wordpress kullanıcılarının başını en çok ağrıtan bu konuya bir açıklık getireyim istedim. Aslına Bakarsanız bu sorunu 2 Yıl önce çözüp paylaşmıştım fakat sitem uçtuğu için şimdi  yeniden paylaşmak istedim.

Benimde bir windows hostum var ve blogumu ana dizine kuramıyordum ilk olarak onu kurdum ve ardındanda Kalıcı Bağlantılardaki index.php Yazısından kurtuldum. Bunu Nasıl Yaptım Derseniz Windows Hostların güvenliği ve bir çok ayarı için ayarın tutulması istenen klasörde web.config isminde bir dosya mevcut.. Linux Hostinglerde bu iş ht.accees dosyası ile yapılıyor.. Burada Web.Config Dosyası ile yapacağız. ve linkleriniz aşağıdaki gibi olacak. Okumaya Devam Et…

ConnectionString nedir ?

Bağlantının yapılabilmesi için gerekli olan : hangi ana makine’ye bağlantı yapılacağını, o ana makinedeki hangi veritabanına bağlanacağımızı, o veritabanına bağlanmak için gerekli olan kullanıcı adı ve şifresi gibi bilgilerin tutulduğu bir kod parçasıdır.

Örnek bir ConnectionString :

“Data Source = localhost; Initial Catalog = Northwind; Integrated Security = SSPI;” şeklindedir.

Bu cümleciği biraz daha açalım;
1- “Data Source = localhost” kısmında veri kaynağı olarak yerel makinemizi belirttik. Cümleciğimizde “localhost” yerine ip adresi de yazılabilir.

2- “Initial Catalog = Northwind” kısmında hangi veritabanına bağlanacağımızı belirttik. Buradaki “Northwind” MSSQL de standart veritabanları arasında yer aldığı için Northwind veritabanını örnek verdim. Okumaya Devam Et…

ASP.NET’in en güzel yanlarından biri güçlü yapılandırma sistemidir. Bu yapılandırma sistemi XML tabanlı dosyalar kullanır ve “web.config” adlı dosyada saklanır. Bir ASP.NET uygulamasına herhangi bir web.config dosyası eklenmediğinde varsayılan olarak, sistem klasorleri altındaki, Microsoft Framework ile gelen machine.config dosyasından yapılandırmayı kalıtımla alır. Lakin bu hiçbir zaman yeterli değildir. Zaten Visual Studio.NET’de Visual Web 2005 de temel yapılandırmalara sahip birer Web.config dosyası oluşturulmuştur.

Web uygulamaları internet tabanlı olduğundan tüm internet kullanıcılarına açıktır, fakat bu tüm kullanıcıların bir sitedeki tüm bölümlere erişme hakkına sahip olduğunu göstermez. ASP.NET, içerisinde bulunan “Forms Authentication (Form Kimlik Denetimi)”ın güçlü özellikleri ile daha az kod ve çaba ile karmaşık kimlik denetimini kurmada kolaylık sağlamaktadır. Okumaya Devam Et…