C# ile Consol yada Form uygulamalarında kullanıcının mac adresini bulabileceğiniz ve kullanabileceğiniz bir kod bloğu.

İlk olarak. Projemizin referanslarına System.Management ‘ i ekliyoruz.

Gelelim Kod tarafına,

...
using System.Management;
...

private void Form1_Load_1(object sender, EventArgs e)
{
   texbox1.Text = "Mac : " + MAC();
}

private string MAC(){
    ManagementClass manager =newManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration");
    foreach(ManagementObject obj in manager.GetInstances())
    {
        if((bool)obj["IPEnabled"])
        {
            return obj["MacAddress"].ToString();
        }
    }
    returnString.Empty;
}