GitHub Yusuf YILMAN  jBoss AS7 SSL Certificate Installation and Configuration

jBoss AS 7 Server’ a SSL sertifikası yüklemek için izlenecek yol. Türkçe kaynak eksikliğini    gidermesi için buraya ekliyorum.

1- Başlat/Çalıştır/cmd.exe ( administrator olarak çalıştır. )

2- cd C:\Program Files\Java\jre7\bin ( Dizinine gir )

3- KeyStore dosyası oluşturmak için consol ekranına aşağıdaki komutları yaz..

Kaynağın tamamı GitHub Hesabımda.